Semper Plus Ultra/altid udover dette

Semper Plus Ultra/altid udover dette

–  nye rum og retninger for scenekunsten

Underviser i entreprenørskab og ledelse, Rikke Lund Heinsen, udfordrer i dette pilotprojekt de institutionelle produktionssandheder som rammesætter og præger scenekunstfeltet. Gennem processuel eksploration i aktivistiske, antihierarkiske rum undersøger projektet nye afsæt og metoder for en kunstnerisk proces.

I arbejdet med at skabe nye arbejdsrum og –metoder findes et spørgsmål om identitet og mennesker som selvrefererende system. System- og konstruktionsteoretiske strømninger tilbyder tanker om, at identitet (i ental) fastholder os, mens identiteter (i flertal) giver mulighed for at konstruere og forhandle identiteter. Det selvrefererende system skaber udfordringer i forhold til at se verden ud fra nye logikker og rationaliteter. Derfra kommer min drøm om et bredt spektrum af antihierarkiske og aktivistiske arbejdsrum. I det antihierarkiske arbejdsrum gives der plads til aktørernes andre ekspertiser, specialer og kundskaber.
- Rikke Lund Heinsen

Projektet udvikles i samarbejde med musiker Tania Ballentine, kostumedesigner Charlotte Østergaard og iscenesætter og scenograf Sara Topsøe-Jensen.

Projektperiode: 2019-2020