Efter- og videreuddannelse

Velkommen til evu!

Den Danske Scenekunstskole Efter- og videreuddannelse (EVU) tilbyder et bredt program af kurser, workshops og seminarer til gavn for scenekunstens professionelle såvel som diplom- og masteruddannelser henvendt til professionelle inden for kunst- og kultursektoren. I de naturskønne omgivelser omkring afdelingen i Nykøbing Sjælland tilbyder EVU også internatophold og udlejning af teatersal og diverse lokaler til kurser, møder og konferencer. Vel mødt!

"Sukker", Det Olske Orkester. Fotograf: Øyvind Kirchhoff