kontakt

I forbindelse med pressehenvendelser bedes du kontakte kommunikationskoordinator Andreas Risby eller kommunikationsmedarbejder Tania Maria Johannesen.

Tilmeld dig pressemeddelser fra Den Danske Scenekunstskole.

HÅNDTERING AF KRÆNKENDE ADFÆRD PÅ DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

Den seneste tids fokus i pressen på sexchikane og krænkende adfærd i film- og teaterbranchen, har ført til mange henvendelser vedr. Den Danske Scenekunstskoles politik på området. 

Nedenfor findes link til hhv. Scenekunstskolens politik og konkrete procedurer i forbindelse med håndtering af krænkende adfærd. Begge blev udarbejdet af DDSKS’ studienævn og skoleråd i en fælles arbejdsgruppe nedsat i 2016, og de blev formidlet internt til studerende og ansatte i september 2017.

Ligeledes kan Rektor Mads Thygesens orientering af studerende og ansatte læses her.

Det er Den Danske Scenekunstskoles klare opfattelse, at trivsel, tryghed, åbenhed og gensidig respekt mellem skolens ansatte og studerende er helt afgørende for skolens mulighed for at skabe kunstnerisk udvikling og læring. Det indebærer, at mobning, diskrimination, latterliggørelse, uønsket seksuel opmærksomhed, trusler og andre former for krænkende adfærd er helt uacceptabelt på Den Danske Scenekunstskole.

Rektor Mads Thygesen uddyber gerne ved eventuelle pressehenvendelser.