uddannelsessted
København
antal optagne årligt
2

Som studerende på sceneinstruktionslinjen bliver du en del af et miljø, hvor der er tradition for stærkt sammenhold og gensidig sparring, og hvor du bliver en aktiv medudvikler af forståelsen af instruktørens rolle, som for tiden er under stor udvikling.

Samtidig med at der under uddannelsen er en solid forankring i instruktørens initierende rolle som enten auteur eller fortolker, kommer du også til at arbejde med andre måder at indgå i kunstneriske processer på. Det kan være som medlem i et kunstnerisk kollektiv eller som strukturel facilitator i en ligeværdig samskabende proces med de andre kunstneriske linjer på uddannelsen /skolen.

Der er et særligt fokus på at udvikle det, som er din unikke stemme, og du får i høj grad indflydelse på indholdet i din egen uddannelse. Det sker bl.a. gennem valg af emner eller materiale, som du vil undersøge i små laboratorieforløb og gennem selvprogrammerede perioder, hvor du f.eks. kan søge ophold på beslægtede uddannelsesinstitutioner.

Du kommer i løbet af uddannelsen til at arbejde i både små og store formater. Med få medvirkende og med mange. Scenen, de udfolder sig på, kan være alt fra små produktionsrum på skolen over et bredt udsnit af Københavns både indendørs- og udendørs locations, til vores store teatersal eller i et helt andet slags lokale tilhørende en kulturinstitution, du samarbejder med, nationalt eller internationalt.

Gennem uddannelsen udvikler du en metodisk fordybelse og analytisk evne inden for forskellige dramatiske og performative tilgange. I det tætte og hyppige samarbejde med skuespiluddannelsen, udvikler du evnen til inspirere og udvikle scenisk materiale, at se det, I sammen skaber, og give en respons, som bringer jeres fælles arbejde videre.

Hovedfagsunderviserne, du møder gennem din uddannelse, har en stærk forankring i det scenekunstneriske miljø, og du får mulighed for at vælge foretrukne vejledere sidst på din uddannelse.

Hvad siger de studerende på sceneinstruktion?

Der er på DDSKS stort fokus på samarbejdet mellem de mange fagligheder. Det er f.eks. vigtigt i processer, hvor mange kunstneriske funktioner og elementer samskaber en forestilling, at de scenekunstneriske virkemidler, de forskellige processer og mediernes materialer ikke indlejrer sig i et bestemt hierarki. Det er væsentligt, at virkemidlerne, lyset, rummet, skuespillerne, teksten, lyden – alle bliver udviklet samtidigt og også samtidigt kan gøre sig stærke. De enkelte elementer kan kun få en strukturel rolle, hvis de er med fra starten, og de understøtter det fælles tredje. 

For at kunne agere i sådanne komplekse processer vil du gennem uddannelsen lære om forskellige ledelsesprocesser, om refleksions-, og feedbackværktøjer og om prøveforløbets anatomi. Koncept og ideudvikling står desuden stærkt i linjens opbygning, ligesom du vil få undervisning i dramaturgiske, auditive, visuelle og rumlige grundforståelser.

Det er en ambition på linjen at medvirke til at udvikle innovative kunstnere, som har en stemme at sætte i spil i forhold til samfundet. Du kommer i løbet af uddannelsen gennem forløb, som understøtter denne udvikling, bl.a. gennem kunstnerisk udviklingsarbejde og arbejde med projekter, der knytter an til denne tænkning, og gennem research og i tværkunstneriske arbejder med omverdensfænomener

Publikums rolle i et scenekunstnerisk værk er ligeledes et udviklingsområde der er fokus på. Om det er som aktive medskabere i et værk, mens det sker, eller det handler om at udvide publikumsoplevelsen både før og efter mødet med værket på fx digitale platforme.

Specielt for gæstestuderende

Første semester på andet år er det mest oplagte tidspunkt at søge om studieplads som udvekslingsstuderende på linjen. Læs nærmere i studieordning om modul 5 og 6.