uddannelsessted
København
antal optagne årligt
2

Den 3-årige bacheloruddannelse i iscenesættelse med fokus på lyd er en kunstnerisk og kreativ uddannelse for dig, der har lyst til at designe lyd/musik til teater, dans, interaktive forestillinger, installationer mm.

Uddannelsen adskiller sig fra andre lyduddannelser i Danmark ved både at fokusere på den tekniske del af lydarbejdet og på at udvikle kunstneriske koncepter. Gennem undervisningsforløb og mindre og større projekter bliver du fortrolig med arbejdet med rum og højtalere, du bliver introduceret til så forskellige områder som elektroakustik, konceptuelt lyddesign, lyddramaturgi, syntese, akusmatisk musik, interaktivt lyddesign og studieproduktion - og du lærer at tænke i lydlige fortællinger og lyd som dramatisk virkemiddel.

Som studerende har du adgang til alt det nødvendige tekniske udstyr herunder højttalere, som du lærer at håndtere bedre end de fleste, og til tre professionelle lydstudier: et til optagelse/miksning/mastering i stereo, et til 7,1-surroundsound og et til lydeksperimenter.

Med kun to studerende på en årgang får du en tæt faglig relation til underviserne og vejlederne på uddannelsen, der alle er specialister inden for deres område, ligesom størstedelen selv er aktive inden for scenekunstmiljøet. Samtidig kommer du gennem hele uddannelsen til at indgå i større produktioner, hvor du samarbejder tæt med studerende fra de øvrige linjer på iscenesættelser og andre uddannelser på skolen om at iscenesætte større forestillinger, der bliver præsenteret for et publikum.

"Lyd-linjen giver mig de nødvendige kompetencer og udfordringer, der gør, at jeg udvikler mig som kunstner inden for lyd. Undervisningen indeholder alt fra konceptuelt lyddesign, performancestudier, lydkunst, lydtekniske samt musikalske færdigheder, og jeg kan bruge alt det, jeg lærer i undervisningen i mit eget kunstneriske arbejde ved siden af skolen, hvad enten det er som musiker, lyddesigner, komponist eller helt andre områder. Uddannelsen giver mig motivation til at eksperimentere og skabe, og jeg har samtidig mødt et fantastisk netværk af dygtige scenekunstnere, som jeg sætter meget stor pris på."
Rasmus Øllegaard Juncker

Som færdiguddannet lydkunstner og lyddesigner har du mange muligheder. Du kan f.eks. bruge de værktøjer og tilgange du får på uddannelsen som musiker, lyddesigner eller komponist i forbindelse med større eller mindre forestillinger og performances, nationalt og internationalt. De fleste arbejder freelance og laver egne projekter ved siden af jobs på teatre og lignende.