uddannelsested
københavn
antal optagne årligt
2

Scenografen arbejder kunstnerisk med scenens rumlige og visuelle udtryk. På scenografilinjen vil du komme til at arbejde med et bredt udsnit af scenekunstneriske udtryksformer. Vi beskæftiger os selvfølgelig i vid udstrækning med skuespil af forskellig art og karakter, men du kan også komme til at beskæftige dig med scenografiske udtryk i andre sammenhænge såsom dans, performance, installationskunst, udstilling og film.

Vi lægger stor vægt på at give de studerende redskaber til at skabe værker på de professionelle teatre, men lige så stor vægt på at udfolde den studerendes individuelle talenter. Vi forsøger med andre ord både at gøre de studerende til de bedst mulige scenografer, men samtidig også at gøre dem til de mest særlige og unikke scenekunstnere, vi kan, ved at udfolde individuelle talenter gennem projekter, vi definerer i dialog. Vi forventer også, at de studerende orienterer sig bredt i kunsten og i verden, så inspiration og udviklingsmuligheder kommer fra en bred vifte af kilder.

"Glansbilledsamlerne", foto og scenografi: Frederikke Dalum
"Den grimme mand", scenografi: Franciska Zahle
"Kierkegaard", foto: Jakob Carlsen. Scenografi: Franciska Zahle
"Det gode menneske fra Sezuan", scenografi: Christian Albrechtsen
"De siger, Kong Ødipus", foto og scenografi: Simone Bartholin

I undervisningen lægges der stor vægt på udviklingen og kvalificeringen af scenekunstneriske ideer og koncepter; det er vigtigt, at koncepter ikke bare er indfald og påhit, men at det er gennemarbejdede og meningsfulde sammenhængende begrebsverdner, der i så vid udstrækning som muligt bærer på en indsigt i og forståelse af noget.

Vi lægger også stor vægt på den studerendes evner til at formgive konkrete rum, objekter og kostumer. Som scenografistuderende vil du komme til at arbejde meget med tegning og model, men også ganske meget i 1:1 i konkrete færdigbyggede rum og fuldt opsyede kostumer. I formgivningen er det vigtigt at gennemføre reelle undersøgelser af form og materialiteter og af forskellige muligheder for, hvordan rummene og kostumerne kan konstrueres. Vi tror på, at man kommer til det mest righoldige og komplekst afklarede rumlige og visuelle udtryk gennem det reelle skitserings- og formgivningsarbejde.

Som studerende på scenografilinjen vil du komme til at arbejde meget sammen med de andre studerende, og du vil også komme til at arbejde meget sammen med de professionelle værksteder. Scenografen er ofte en central person i de scenekunstneriske processer, og der er mange og væsentlige kontaktflader til både folk på, foran og bag scenen.