uddannelsessted
københavn
antal optagne årligt
2

Et lysdesign inden for scenekunsten bliver som oftest realiseret som del af et samarbejde i et kunstnerisk team. Lysdesigneren udvikler og leder processen omkring skabelsen af lyssætningen til et scenekunstnerisk udtryk fra konceptuering til det færdige udtryk.

På lyslinjen vil du som studerende stifte bekendtskab og arbejde med et bredt udsnit af scenekunstens udtryksformer fra dramatisk og musikdramatisk teater over dans og mere performative udtryk samt stifte bekendtskab med film og tv. Du vil modtage undervisning og samarbejde omkring projekter med studerende fra de fleste af DDSKS' andre linjer og uddannelser, både lokalt og på tværs af afdelingerne. Samarbejder og tværfagligheden giver en unik mulighed til at opbygge netværk for et fremtidigt virke.

Der lægges stor vægt på, at du baserer din tilgang til lysdesign gennem høj lysteknisk kundskab i balance med et selvstændigt kunstnerisk virke, og at du som lysdesigner tilegner dig viden og udvikler dine evner gennem samarbejde i realiserede scenekunstneriske processer.

Underviserne på linjen er alle specialister på deres områder, og de fleste er aktivt arbejdende i scenekunstmiljøet eller relaterede områder.

Vi tilstræber, at du som studerende arbejder med udstyr af høj teknisk kvalitet og stifter bekendtskab med ny teknologi, der afspejler det tekniske niveau, man vil møde efter endt uddannelse.

Linjefagsundervisningen baserer sig som oftest på teoretisk læring, der munder ud i en eller anden form for praktisk afprøvning gennem simulerede eller realiserede projekter. Derfor vil du - ud over de i enkelte linjefagsmoduler - også møde en stor del teknisk og designrelateret linjefagsundervisning indlejret i moduler, der vedrører projekter og forløb for iscenesættelsesuddannelsen.

Linjen tager sigte mod at give den enkelte studerende de bedste muligheder for at udvikle sig individuelt og kvalificere til at arbejde med lys og skabe lysdesign på store og små scener nationalt og internationalt.