uddannelsessted
københavn
antal optagne årligt
2

Den 3-årige bacheloruddannelse i iscenesættelse med fokus på lys handler om at udvikle lysdesign til alle former for scenekunst fra dramatisk og musikdramatisk teater over dans til mere performative udtryk.

Det er en kreativ, kunstnerisk uddannelse med fokus på at designe og udtænke koncepter for lys. Uddannelsen forudsætter, at du har grundlæggende lystekniske færdigheder og forståelse og samtidig er nysgerrig på at undersøge og udvikle dit eget kunstneriske virke.

Som studerende på linjen i lys samarbejder du gennem hele uddannelsen tæt med de andre fagligheder på iscenesættelse om at lave større og mindre produktioner, der bliver præsenteret for et publikum. Du er inde over processen fra de første faser i en produktion, hvor du sammen med blandt andre studerende på linjerne scenografi, lyd og instruktion er med til at udtænke det overordnede koncept for forestillingen, og hvordan det skal afspejle sig i det visuelle udtryk. Der et stort fokus på den kreative udviklings- og designproces, hvor dine kunstneriske idéer og visioner kan udfolde sig.

Nebula, 2019
Wastwater, 2019, foto: Catrine Zorn
Nebula, 2019
Wuthering Heights, 2019, Foto: Catrine Zorn
Wastwater, 2019, foto: Catrine Zorn

Gennem projekterne og undervisningsforløbene lærer du bl.a. om forskellige lyskilder og deres muligheder, om video- og projektionsteknik, og at programmere forskellige lystekniske softwareløsninger. Undervisningen er delt op i en teoretisk del med fokus på lysteknik og planlægning af lyssætning og en praktisk del, hvor du kommer til at arbejde både i et såkaldt visuelt lab – en 1:10 model af et scenerum – og med lyssætning i fuld skala.

Med kun to studerende på en årgang får du en tæt faglig relation til underviserne og vejlederne på uddannelsen, der alle er specialister inden for deres område, ligesom størstedelen selv er aktive inden for scenekunstmiljøet. 

Når du er færdiguddannet kan du arbejde med lys og lysdesign som belysningsmester eller lysdesigner på store og små scener eller i forbindelse med events nationalt og internationalt.