Efter- & videreuddannelse

Scenekunstnerisk produktion

varighed
3 år
studieform
FULDTID
ECTS
180
uddannelsessted
København
optagelsesprøve
ja

Uddannelsen i scenekunstnerisk produktion har til formål at uddanne selvstændige dimittender, der kan virke inden for det scenekunstneriske produktionsfelt på professionelt niveau. Uddannelsen udvikler den studerendes evne til at facilitere og håndtere komplekse, scenekunstneriske produktionsprocesser og at udarbejde og begrunde relevante realiseringsforslag og løsningsmodeller i forskellige kontekster.

Uddannelsen lægger vægt på udviklingen af metodisk viden og færdigheder, der gør den studerende i stand til at realisere en given scenekunstnerisk vision og agere fleksibelt i forskellige strukturer, produktionsformater og samarbejdskonstellationer til gavn for helheden. Uddannelsen har endvidere til formål at skærpe den studerendes evne til selvstændigt at igangsætte, gennemføre og evaluere scenekunstneriske projekter.

LÆS MERE OM LINJERNE

Uddannelsen indeholder en række elementer, der er fælles for alle studerende på uddannelsen, samt elementer, der giver mulighed for individuel eller faglig specialisering på linjeniveau. Uddannelsen i scenekunstnerisk produktion har to linjer: Realisering og ledelse. Realiseringslinjen kvalificerer særligt til beskæftigelse som scenemester eller rekvisitør, mens ledelseslinjen kvalificerer særligt til professionelt virke som forestillings- eller produktionsleder.