ledelse (produktions- og forestillingsledelse)

uddannelsessted
københavn
antal optagne årligt
3

Som studerende på linjen ledelse (scenekunstnerisk produktion) vil du stå i spidsen for arbejdet med at udvikle og skærpe kommunikationen i og omkring scenekunstens processer. I kraft af din faglighed som forestillingsleder og/eller produktionsleder vil du skulle håndtere et stort spænd – både tidsligt og opgavemæssigt. Du er på banen fra start til slut. Fra projektet formuleres til den sidste forestilling er spillet.

På linjen stifter du derfor bekendtskab med faglighedernes alsidighed, variation og mange facetter, og undervisningen kommer vidt omkring: Budgetlægning, procesplanlægning, personaleledelse, konflikthåndtering, mødefacilitering, formidling, teknisk afvikling, sikkerhed, sceneteknologi, arbejdsmiljø, materialekendskab og konstruktionsberegning mm. Samtidig med alt dette får du også viden om dine samarbejdspartnere og deres funktioner i teatrets processer, så du på bedst mulig måde via din egen praksis kan facilitere og realisere projektet.

I arbejdet med scenekunstens processer vil du være en kulturbærende sparringspartner for dine samarbejdspartnere, og du vil i kraft af din funktion fokusere på at sikre, at alle arbejder med samme mål for øje og således være samarbejdets væbner. Du ved, hvad det betyder, hvis samarbejdet ikke fungerer, og du ved, hvordan man kan hjælpe det gode samarbejde på vej.

Hvis du interesserer dig for arbejdet med mennesker, for organisering, planlægning og logistik og for den tekniske og praktiske dimension i scenekunsten, og du ønsker at gøre dette felt til din fremtidige arbejdsplatform, så er det linjen i ledelse, du skal vælge.

Arbejdet på linjen veksler mellem praksisorienteret undervisning, håndværkstilegnelse, teoretisk metodeundervisning og projektarbejde. Gennem hele studiet er der stor vægt på udvikling af egen praksis.