ledelse (produktions- og forestillingsledelse)

uddannelsessted
københavn
antal optagne årligt
2-4

produktions- og forestillingsledelse

På linjen i ledelse bliver du uddannet til at kunne varetage funktionerne som produktions- og forestillingsleder for forskellige scenekunstneriske projekter og procesformater.

Rollen som forestillingsleder afhænger af projektets omfang og hvor i produktionsforløbet, man er. I spilleperioden står du som forestillingsleder med ansvaret for afviklingen af forestillingen. Det er din opgave at sørge for, at publikum får den bedst mulige oplevelse, at forestillingen holder det kunstneriske niveau, og at der er styr på sikkerhed og arbejdsmiljø for de medvirkende på og uden for scenen. Det kræver, at du har bred viden om teater, processer, sceneteknik, udstyr og sikkerhedsprocedurer samt et ekstraordinært godt blik for relationer og konstruktiv samarbejdskultur. Du skal trives med ansvar og kunne tage hurtige beslutninger.

I prøveforløbet er forestillingslederens rolle koordinerende og faciliterende. I tæt samarbejde med de øvrige fagligheder på produktionen står du blandt andet for at udarbejde prøveplaner og et procesdesign, der sikrer forestillingens fremdrift og understøtter forestillingens kunstneriske vision.

I rollen som produktionsleder har du primært ansvaret for den administrative dimension på en produktion. Du udarbejder budget, varetager produktionens økonomi og øvrige ressourcestyring og er personaleleder for en række medarbejdere. Du skal derfor kunne bevare overblikket, vurdere produktionens behov på en række parametre og turde handle på dine vurderinger. For at kunne være en god sparringspartner for dine kolleger, skal du også vide en masse om konstruktioner og byggetekniske krav og muligheder. Det betyder, at du både i teori og praksis skal beskæftige dig med teknisk tegning, sceneteknik, materialer og praktiske 1:1 løsninger. Du skal også være optaget af dine samarbejdspartneres arbejdsprocesser, og du skal befinde dig godt i spændet mellem skrivebordsarbejde og praktisk arbejde på gulvet sammen med dine kolleger.

Linjen i ledelse (produktions- og forestillingsledelse) kræver brede interesser og kompetencer. Du har en central rolle og en stor kontaktflade, og din drivkraft er, at alle arbejder med det samme mål for øje. Du skal have sans for kollektive, kunstneriske arbejdsprocesser og være rigtig god til at få mange forskellige mennesker til at samarbejde.

Uddannelsesforløbet er meget alsidigt og varieret, og undervisningen kommer vidt omkring: Budget og økonomi, procesplanlægning, personaleledelse, konflikthåndtering, mødefacilitering, formidling, teknisk afvikling, sikkerhed, sceneteknologi, arbejdsmiljø, materialekendskab og konstruktionsberegning. Undervisningsrummene er også meget forskellige: nogle er teoretiske, andre er praksisbaserede. Nogle dage skal du træne håndværksmæssige færdigheder på værkstedet, og andre dage skal du analysere og reflektere over dit personlige lederskab. Så ofte som muligt sætter du det hele i spil i kollektive forestillings- og produktionsprocesser. Her arbejder du tæt sammen med studerende fra de øvrige linjer på skolen og med et professionelt produktionsteam (byggere, skræddere m.m.).