ansøgningsvejledning ledelse

DDSKS optager i 2019 i alt seks studerende på den kunstneriske bacheloruddannelse i scenekunstnerisk produktion. Uddannelsen har to linjer, og der bliver optaget mellem to og fire studerende på hver linje:

  • Linjen i realisering (scene- og rekvisitkonstruktion)
  • Linjen i ledelse (produktions- og forestillingsledelse)

ANSØGNINGSFRIST FOR BEGGE LINJER

Torsdag den 14. februar 2019, kl. 12.00.

Vær opmærksom på, at du skal løse tre opgaver som en del af din ansøgning, så sørg for at starte i god tid inden fristen.

ANSØGNINGSSKEMA
GEBYR
Adgangskrav
OPGAVER
FØRSTEPRØVEN
ANDENPRØVEN
TREDJEPRØVEN
BEDØMMELSESKRITERIER
OPTAGELSESUDVALG
SVAR PÅ OPTAGELSESPRØVER
VENTELISTE
KLAGEVEJLEDNING