ansøgningsvejledning ledelse

BEMÆRK:

Det er ikke længere muligt at indsende en ansøgning til uddannelsen. Der vil blive åbnet for ansøgninger i løbet af efteråret 2019.

DDSKS optager i 2019 i alt seks studerende på den kunstneriske bacheloruddannelse i scenekunstnerisk produktion. Uddannelsen har to linjer, og der bliver optaget mellem to og fire studerende på hver linje:

  • Linjen i realisering (scene- og rekvisitkonstruktion)
  • Linjen i ledelse (produktions- og forestillingsledelse)

ANSØGNINGSFRIST FOR BEGGE LINJER

Torsdag den 14. februar 2019, kl. 12.00.

Vær opmærksom på, at du skal løse tre opgaver som en del af din ansøgning, så sørg for at starte i god tid inden fristen.

ANSØGNINGSSKEMA
GEBYR
Adgangskrav
OPGAVER
FØRSTEPRØVEN
ANDENPRØVEN
TREDJEPRØVEN
BEDØMMELSESKRITERIER
OPTAGELSESUDVALG
SVAR PÅ OPTAGELSESPRØVER
VENTELISTE
KLAGEVEJLEDNING