TEKSTILTEKNIKKER SOM FORMGIVNINGSPOTENTIALE

TEKSTILTEKNIKKER SOM FORMGIVNINGSPOTENTIALE

Kostumedesigner Charlotte Østergaard undersøger i samarbejde med DDSKS' skræddersal tekstilet som kostumeformgivningspotentiale i en scenekunstnerisk kontekst.

Om projektet

Oftest skabes kostumet til en scenekunstnerisk karakter på tegnebordet ud fra et tekst- og billedmæssigt oplæg - kostumet skabes todimensionelt.

I dette projekt fokuserer kostumedesigner Charlotte Østergaard sammen med skræddersalen på DDSKS på at videreudvikle en arbejdsform, hvor kostumet udvikles tredimensionelt. En arbejdsform, der giver en udvidet forståelse for, hvorledes form, materialer og teknik interagerer med den fysiske krop.

Projektets sigte er at udvikle kunstnerisk fleksible metoder, hvori et fordybelsesrum for form- og materialeeksperimenter styrker dialogen og udvekslingen mellem designer/scenograf og skræddersalens kompetencer. 

Projektet løber fra december 2016 - december 2017.

Projektdeltagere

Charlotte Østergaard, Pia Petersen, Sannie Østerby og Ghita Ohman.

aktiviteter

Undersøgelsesvisning den 7. september 2017 - læs mere
Fremlæggelse den 30. november 2017 - læs mere

Præsentation af projektet