Ressource Recording til dialektundervisning

Ressource Recording til dialektundervisning

Et PUV-projekt i metodisk og pædagogisk modeludvikling af dialektundervisningen ved sang- og talelærer Nini Matessi Schou i perioden august 2016 - januar 2017.

om puv-projektet

I 2015 fik Nini Matessi Schou en pilotbevilling til at undersøge, hvilke udviklingsmuligheder der eksisterer for moderne dialektundervisning. Undersøgelsen viste, at det tekniske format Ressource Recording (RR) kan udgøre et vigtigt element i moderne dialektundervisning, hvis dette er ledsaget af en relevant undervisningsmodel.

I dette projekt fokuserer Nini Matessi Schou sammen med skuespiller Ulla Vejby på at udvikle en metodik for indsamling og optagelse med RR af de danske hoveddialekter til brug i dialektundervisningen af skuespil- og dramatisk skrivekunststuderende.

Formålet med dialektundervisningen er at højne muligheden for dialekttilegnelse og uddanne skuespillere, der føler sig troværdige og frie i replik på dialekt og sociolekt.

Projektdeltagere

Nini Matessi Schou, skuespiller Ulla Vejby, forskningschef og ekspert i RR Michael Eistrup, lektor og forsker i dialekter på Københavns Universitet Marie Maegaard samt studerende på DDSKS AARHUS.