QUANTUM MUSIC

Quantum music

I samarbejde med internationale komponister, musikere og kvantefysikere, har uddannelsesansvarlig for MAD, Kim Helweg, med dette KUV-projekt skabt en kollektiv platform for kunst og videnskab, hvor mødet mellem musik og kvantemekanik udgør det fælles omdrejningspunkt.

Om projektet

Musik, og lyd i det hele taget, kan betragtes som bølger: Små pakker af luft, der samler og udvider sig i særlige frekvenser, som vi opfatter som toner. Denne lighed mellem lyd og kvantemekaniske processer er udgangspunktet for projektets forsøg på at skabe musik ud fra kvantemekanik, hvor såkaldte sandsynlighedsbølger i kvantemekanikken konverteres til hørbare lydbølger.

Ved at udforske forbindelserne mellem musikkens verden og kvantemekanik, udforsker Quantum Music projektet en ny musikalsk genre, og en ny instrumenttype: kvanteklaveret, som er et hybridinstrument, der består af et akustisk flygel, forbundet til en computer. Med instrumentet er det muligt at udforske interaktive muligheder mellem klaverlyden og kvantemekaniske processer, hvor man, så at sige, spiller til atomer.

I forbindelse med koncerten i Danmark, vil Den Danske Scenekunstskole afholde workshops, der tager udgangspunkt i viden og erfaringer fra projektet med sigte på at inspirere til yderligere kunstnerisk udvikling inden for felterne dans, lys og musik.

I efteråret 2017 afsluttes projektet med en europæisk turné, hvor den serbiske klavergruppe LP Duo giver en koncertrække, der præsenterer instrumentet og værkerne, der er skabt igennem de to år, som projektet har varet.

Projektet inkluderer institutioner fra Serbien, Slovenien, Danmark, England og Holland og er støttet af EU's Creative Europe program.

Projektet løber fra august 2015 til maj 2018.

Læs mere på projektets hjemmeside: http://quantummusic.org/ 

Samarbejdspartnere:

cenu - centar za novu umetnost

center for the promotion of science

institute of musicology. Serbian Academy of Science and Art

kinosiska

university of oxford

center for quantum technologies

todays art