HUMAN MIGRATION

Sceneinstruktør og linjeansvarlig for Sceneinstruktion Inger Eilersen udvikler metoder for tekstudvikling og iscenesættelsesstrategier til at sætte scenekunsten i dialog med videnskaben. Projektet har efter en modningsperiode nu modtaget fuld støtte fra Kulturministeriets KUV-udvalg.

Om Projektet

Inden for iscenesættelse savnes metoder til en systematisk udvikling af de menneskelige og videnskabelige fortællinger, der bidrager til en reintegration af scenekunsten i samfundet. I KUV projektet HUMAN MIGRATION sammenstilles migranters personlige fortællinger med DNA-forskning og relevante filosofiske tekster gennem en kunstnerisk undersøgelse. 

KUV-projektet bidrager til udviklingen af iscenesættelsesstrategier, som perspektiverer væsentlig viden, der har med vores eksistens at gøre, og dermed kan drage nødvendige paralleller, som videnskaben ikke kan. 
Ved at afprøve forskellige dramaturgiers mulighed for at omsætte det genererede materiale til sceniske resultater, undersøger projektet, hvordan materialet bliver til sanselige, levende og sammenhængende kunstneriske formater i samarbejde med videnskabelige forskere, migranter og andre kunstnere. Resultatet omsættes til scenisk tekst i stedsspecifikke, visuelle undersøgelser, der bidrager til den aktuelle debat i samfundet.

"På baggrund af de personlige fortællinger og et indgående kendskab til sociale problemstillinger skabes dokumentarisk scenekunst. Emnerne, jeg har arbejdet med, har været skilsmisse, indvandrermødre og deres børn, seksualitet og køn, mediernes fortælling om indvandrere og, aktuelt, anbragte børn.

I arbejdet med personlige narrativer er det min erfaring, at det ofte kommunikerer offerhistorier til et publikum. Baggrunden for dette KUV-projekt er derfor et stærkt ønske om at udvikle og perspektivere de sceniske tematiske fortællinger og de stemmer, vi inddrager omkring et specifikt emne." - Inger Eilersen

Projektperiode: Februar 2018 til juni 2019
Projektet er støttet af Kulturministeriets KUV pulje