ansøgningsvejledning realisering

DDSKS optager i 2019 i alt seks studerende på den kunstneriske bacheloruddannelse i scenekunstnerisk produktion. Uddannelsen har to linjer, og der bliver optaget mellem to og fire studerende på hver linje:

  • Linjen i realisering (scene- og rekvisitkonstruktion)
  • Linjen i ledelse (forestillings- og produktionsledelse)

ANSØGNINGSFRIST

Torsdag den 14. februar 2019, kl. 12.00.

Vær opmærksom på, at du skal løse to opgaver som en del af din ansøgning, så sørg for at starte i god tid inden fristen.

ANSØGNINGSSKEMA
GEBYR
Adgangskrav
OPGAVER
FØRSTEPRØVEN
ANDENPRØVEN
TREDJEPRØVEN
BEDØMMELSESKRITERIER
OPTAGELSESUDVALG
SVAR PÅ OPTAGELSESPRØVER
VENTELISTE
KLAGEVEJLEDNING