ansøgningsvejledning dramatisk skrivekunst

Dramatisk skrivekunst er en linje på den kunstneriske bacheloruddannelse i iscenesættelse. I 2019 optager DDSKS i alt ti studerende på uddannelsen, som udgangspunkt to studerende på hver linje:

  • Lyd (København)
  • Lys (København)
  • Scenografi (København)
  • Sceneinstruktion (København)
  • Dramatisk skrivekunst (Aarhus)

ANSØGNINGSFRIST FOR ALLE LINJER

Torsdag den 10. januar 2019, kl. 23.59.

Vær opmærksom på, at du skal løse to opgaver som en del af din ansøgning, så sørg for at starte i god tid inden fristen.

ANSØGNINGSSKEMA
GEBYR
Adgangskrav
OPTAGELSESUDVALG
Opgavebesvarelser
BEDØMMELSESKRITERIER
OPGAVER
Førsteprøven
ANDENPRØVEN
TREDJEPRØVEN
SVAR PÅ OPTAGELSESPRØVER
VENTELISTE
KLAGEVEJLEDNING