Dramatisk Skrivekunst

uddannelsested
aarhus
antal optagne
2

Som studerende på linjen for dramatisk skrivekunst vil størstedelen af din undervisning finde sted på afdelingen i Aarhus, og du vil være en del af et kreativt, engageret og traditionsrigt studiemiljø sammen med de studerende på uddannelsen for skuespil Aarhus. 

På linjen for dramatisk skrivekunst er vi interesserede i, hvad tekst i scenerummet kan. Hvornår er en tekst dramatisk og hvorfor? 

Du bliver igennem praksis og teori introduceret til et bredt udvalg af tekstgenererende praksisformer og tekstformer; fra det individuelle skrivearbejde med dramatik i et litterært format til performancescenens tekstgenererende improvisatoriske og kollektive praksisformer, og du opfordres til at udvikle din egen kunstneriske praksis og virkefelt med endelig udfoldelse i dit bachelorprojekt på femte semester.
Du får igennem din studietid mulighed for at arbejde med projekter til skolens egne teaterrum, til landsdelsscenen Aarhus, til det offentlige rum, til filmmediet samt div. kunst- og kulturinstitutioner.

Du inviteres endvidere til at indgå i ligeværdige kunstneriske samarbejder med studerende af andre scenekunstneriske praksisser såsom skuespil, sceneinstruktion, dans etc. og til også at undersøge din kunstneriske praksis inden for det tværæstetiske. 
Netop fordi, der lægges vægt på udviklingen af egen praksis og det at forstå konsekvenser af forskellige praksisformer og arbejdsprocesser, prioriteres visninger. Der er som regel to større visninger eller præsentationer per semester, hvor der kan blive inviteret gæster ind til at diskutere arbejdet med os. 

Den holdbaserede undervisning såvel som den individuelle vejledning på linjen fokuserer på at etablere et sprog og kultur, som kan støtte dig som studerende i at artikulere og reflektere over egen og andres arbejde på et kvalificeret og engageret niveau.

I undervisningen lægges der vægt på studieteknik, hold-feedback og refleksion, inspiration, kreativitet og afprøvninger, research, kritisk tænkning, dokumentation, individuel skrivetid, sammenskabelse og evaluering. 

Linjen opdyrker et netværk af forbindelser med bl.a. Aarhus Universitet, Det jyske musikkonservatorium, Aarhus Teater, festivaler og kuratorer, individuelle professionelle scenekunstnere og teaterkompagnier fra ind og udland, samt kunstskoler i eksempelvis Tyskland, England og Skandinavien.

Undervisningen forgår dels på dansk og på engelsk og jævnligt i fællesskab med studerende fra skuespil-linjen i Aarhus og de øvrige linjer på uddannelsen i iscenesættelse.