ansøgningsvejledning musical

Søg ind på musical

DDSKS optager i 2020 otte studerende på den kunstneriske bacheloruddannelse i musical.

Adgangskravet er en bestået optagelsesprøve.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen er onsdag den 26. februar 2020 kl. 12.00.

ANSØGNINGSSKEMA
GEBYR
PRØVEDATOER
BEDØMMELSESKRITERIER
OPTAGELSESUDVALG
FØRSTEPRØVEn
ANDENPRØVEn
SVAR PÅ OPTAGELSESPRØVER
VENTELISTE
YDERLIGERE INFORMATION
KLAGEVEJLEDNING