ansøgningsvejledning musical

BEMÆRK:

Det er ikke længere muligt at indsende en ansøgning til uddannelsen. Der vil blive åbnet for ansøgninger i løbet af efteråret 2019.

DDSKS optager i 2019 otte studerende på den kunstneriske bacheloruddannelse i musical.

Adgangskravet er en bestået optagelsesprøve.

Reglen om dobbeltuddannelser gælder ikke for optagelse på Kulturministeriets uddannelser, så du kan godt blive optaget på uddannelsen eller linjen, selvom du har en bachelor- eller kandidatuddannelse fra en anden dansk uddannelsesinstitution.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen er onsdag den 27. februar 2019 kl. 12.00.

ANSØGNINGSSKEMA
PRØVEDATOER
GEBYR
PRAKTISKE OPLYSNINGER
FØRSTEPRØVEn
ANDENPRØVEn
OPTAGELSESUDVALG
BEDØMMELSESKRITERIER
SVAR PÅ OPTAGELSESPRØVER
VENTELISTE
YDERLIGERE INFORMATION
KLAGEVEJLEDNING
OM DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE