En hverdag på musicaluddannelsen

08.00 MORGENTRÆNING

Det vil sige enten pilates, som både styrker dit center, smidiggør og giver fokus, eller klassisk stangskole, som er en væsentlig del af din tekniske dansetræning. Endelig er der også mulighed for hjerte-/kredsløbstræning. Efter den fysiske opvarmning er der mulighed for hver dag at deltage i ”vokal stangskole”, hvor vi arbejder med egalisering og stræk.

Morgentræningen er det lange seje træk mod et sundt udgangspunkt. Både for krop og psyke. Du kommer godt i gang med dagen og er sikker på at komme i grundlæggende god form.

09.00-11.00 DRAMA

Det foregår i en nøje planlagt progression hen over de tre studieår, som du kan læse meget mere om i studieordningen

11.30-12.50 DANS

Det kan være jazz, teknik, koreografi, step, klassisk ballet, moderne, pilates eller yoga. Du har mest jazz i forskellige afskygninger.

13.45: SOLOUNDERVISNING ( Eksempler på solofag )

Talelærer: I starten af uddannelsen handler det om at tale afspændt. Senere handler det om replikbehandling og dramatisk arbejde med stemmen.
Brugsklaver: Her lærer du at kunne indstudere eget materiale og grundlæggende at akkompagnere dig selv.Solosang: Solosang er én til én undervisning i sangteknik og sangligt udtryksarbejde. En del af timen er din repetitør ( pianist) også med.

15.00 ENSEMBLESANG, PRÆSENTATION, COACHING ELLER HØRELÆRE

Ensemblesang er korarbejde. Du har faget to gange om ugen gennem hele uddannelsen.
Præsentation er et audition-træningsfag, som du har på andet og tredje år, hvori du forbereder dig på det arbejdsmarked, du skal ud til.
Coaching er det dramatiske arbejde med at kunne fortælle historier gennem sine sange ud fra et ærligt, personligt udgangspunkt.
Coaching har du på første år som holdfag og på andet år som solofag, hvor det munder ud i en koncert.
I hørelære, som du ligesom brugsklaver har de første to år, lærer du at synge fra bladet og arbejder indgående med polyrytmik, koordination, imitation og tonekendskab.

16.30-18.30 FORBEREDELSE

Stort set alle fag kræver forberedelse, og det er derfor ekstremt vigtigt at prioritere dette.

18.30-20.00 DANS

Herefter har du fri, hvis der da ikke lige er mere, som skal forberedes…

Når det ikke er hverdag, er der kurser, workshops, projekter, masterclasses. Altid med nationale og internationale kapaciteter som undervisere. Her arbejdes der med at samle op på den daglige træning og rent faktisk få brugt den tekniske kunnen, du har opbygget, i praksis. Det kan være inden for alle discipliner og er meget ofte tværfagligt.

Som du kan se, tager uddannelsen stort set al din tid, og du skal derfor ikke regne med at have tid til erhvervsarbejde ud over uddannelsen i det daglige.