Betingelser for kursusdeltagelse

betingelser og vilkår for kursusdeltagelse på dDsks efter- og videreuddannelse (evu)

 

ansøgning

Ansøgninger om at deltage på EVU's kurser er bindende.

OPTAGELSE

Du bliver ikke automatisk optaget på kurset ved ansøgning. Ansøgere kan forvente en afgørelse ca. to uger efter ansøgningsfristen.

Bemærk at ansøgningsfristen varierer for hvert kursus.

Underviseren og lederen af EVU udvælger deltagerne ud fra hensyn til en optimal sammensætning af gruppen, herunder faglige kvalifikationer.

Betaling

Ved optagelse fremsendes en mail med et link, der dirigerer deltageren til en betalingsside - betalingsfristen er 7 dage. Der kan betales med følgende betalingskort:

  Dankort

  VISA

  MasterCard

  Maestro

  JBC

  American Express

 

AFMELDING

Afmelding skal altid ske skriftligt til ka@scenekunstskolen.dk eller via EVU-websitet. Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart.

Sker afmeldingen under 4 uger før kursusstart, forfalder det fulde beløb.

Ved optagelse på et kursus mindre end 4 uger før kursusstart, kan afmelding ske vederlagsfrit, såfremt man melder afbud inden for 48 timer efter modtagelse af e-mail om optagelse. 

Ved optagelse på et kursus mindre en 1 uge før kursusstart, kan der ikke meldes afbud vederlagsfrit, og det fulde beløb forfalder uanset deltagelse.

OBS! Afmeldingsbetingelserne kan variere for visse kurser - i givet tilfælde vil det fremgå af mailen fra os, hvori vi bekræfter optagelse på kurset.

For at deltage på et kursus, er det er en forudsætning, at man er tilstede under hele kurset. Hvis man ikke deltager på første kursusdag, regnes det som afbud. Man hæfter for deltagergebyret, men kan ikke deltage på kurset. Man er dog velkommen til at være observatør på resten af kurset.

Du kan ikke deltage på et kursus, såfremt din betaling ikke er modtaget inden kursusstart, men du hæfter fortsat for det fulde beløb. Det er ansøgernes eget ansvar at melde afbud rettidigt.

ÆNDRINGER

EVU forbeholder sig retten til at foretage ændringer af tid, kursussted, pris, undervisere, tilmeldingsfrist og indhold.

AFLYSNING

EVU forbeholder sig retten til at aflyse et kursus, hvis der er for få kvalificerede ansøgere.
Ved aflysning af kurser kan EVU ikke refundere deltageres eventuelle rejseudgifter eller andre omkostninger.