ansøgningsvejledning skuespil

bemærk

Det er ikke længere muligt at indsende en ansøgning til uddannelsen. Der vil blive åbnet for ansøgninger igen i løbet af efteråret 2020.

søg ind på skuespil

Den Danske Scenekunstskole optager hvert år 20 studerende på den kunstneriske bacheloruddannelse i skuespil - syv studerende i Odense og København og seks studerende i Aarhus. Du vælger selv, om du vil søge ind på en, to eller alle tre afdelinger.

Den kunstneriske bacheloruddannelse i skuespil er en 3-årig fuldtidsuddannelse med mødepligt. Du vil skulle møde og arbejde hele dagen på skolen, og der kan være projekter, som kræver, at du også er til stede om aftenerne og i weekenderne. På uddannelsens første år kan du ikke få fri til at arbejde professionelt, og der gælder særlige retningslinjer for i begrænset omfang at få fri på uddannelsens andet og tredje år.

Undervisningen er overvejende holdbaseret, og det betyder at du vil være afhængig af en dedikeret indsats - mentalt og fysisk - fra dine holdkammerater, ligesom de vil være det af dig. Vær sikker på at du forstår og er klar til den disciplin og personlige investering, som det kræver at blive skuespiller.

ANSØGNINGSFRIST

Fredag den 29. november 2019, kl. 12.00.

ANSØGNINGSSKEMA
GEBYR
Adgangskrav
BEDØMMELSESKRITERIER
OPTAGELSESUDVALG
PRØVEFORLØBET
VÆLG DATO og tid TIL FØRSTEPRØVEN
DATOER for første-, anden- og tredjeprøver
SVAR PÅ OPTAGELSESPRØVER
TEKSTVALG OG FORBEREDELSE TIL FØRSTEPRØVEN
FØRSTEPRØVEN
ANDENPRØVE I KØBENHAVN
TREDJEPRØVE I KØBENHAVN
ANDENPRØVE I ODENSE
TREDJEPRØVE I ODENSE
ANDENPRØVE I AARHUS
TREDJEPRØVE I AARHUS
VENTELISTE
KLAGEVEJLEDNING