den danske scenekunstskoles Kvalitetssikringspolitik

Den Danske Scenekunstskole har som højere videregående uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i scenekunst indtil det højeste niveau. Kavlitetssikringspolitikken har til formål at understøtte det daglige arbejde med at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet inden for dette formål. 

Kvalitetssikringspolitikken er vedtaget i DDSKS’ ledergruppe den 1. november 2016 og opdateret den 22. januar 2019. Politikken gælder for alle uddannelser på Den Danske Scenekunstskole og er inddelt i syv delpolitikker. For hver delpolitik er der beskrevet procedurer med ansvarsfordeling og arbejdsgange.

Kvalitetsarbejde
Videngrundlag
Uddannelse
Optag
Undervisning
Bedømmelse
Ledelsesinformation