den danske scenekunstskoles Kvalitetssikringspolitik

Kvalitetssikringspolitikken er vedtaget i DDSKS’ ledergruppe den 1. november 2016. Politikken gælder for alle uddannelser på Den Danske Scenekunstskole og er inddelt i syv nedenstående delpolitikker. For hver delpolitik er der beskrevet procedurer med ansvarsfordeling og arbejdsgange, som findes på DDSKS’ intranet.

Kvalitetsarbejde
Videngrundlag
Uddannelse
Optag
Undervisning
Bedømmelse
Ledelsesinformation