grand mal

afgangsforestilling for fjerdeåret på ddsks københavn

Når køligt overblik og professionel distance er lov, bliver forsøget på at få varme og nærhed kriminelt.

I er tilhørere i en retssal. Det er en sag om ulovlig indtrængen. En mand er brudt ind hos Advokat K og K's hustru og har lavet en kunstinstallation, som han i politirapporten har kaldt en kærlighedserklæring. Ved samme lejlighed fik han et større epileptisk anfald.

Vi har bearbejdet forfølgelseshistorien Advokat Kraykowskis danser af Witold Gombrowicz fra 1926 og sat den ind i det danske retssamfund 2018. De sidste godt 100 år har kun gjort os mere fremmedgjorte og kærlighedshungrende. 

INSTRUKTION
Camille Sieling Langdal
MANUSKRIPT
Camille Sieling Langdal
SCENOGRAFI
Cæcilie Schjødt Tørnsø
KOSTUME
Cæcilie Schjødt Tørnsø
LYDTEKNIK
Ingvild Njølstad Skandsen
KOMPOSITION
Ingvild Njølstad Skandsen
LYSDESIGN
Flora Pelle Brandt
VIDEODESIGN
Flora Pelle Brandt
PRODUKTIONSLEDER
Anne Balsma
SCENEMESTER
Anne Balsma
FORESTILLINGSLEDER
Merethe Bahn Trolle
SKUESPIL
Sara Fanta Traore, Nanna Finding Koppel, Marcus Gad Johansen, Gustav Dyekjær Giese, Roberta Hilarius Reichhardt (DDSKS Aarhus) og Marta Holm Peschcke-Køedt (DDSKS Aarhus)
TEKSTER
Camille Sieling Langdal, Nanna Finding Koppel, Roberta Hilarius Reichhardt, Marcus Gad Johansen og Sophie Calle
Dato & sted
21. november - 6. december 2018
Scenetårnet, DDSKS København
Per Knutzonz Vej 5
1437 København K