Ansøgningsvejledning kandidat i scenekunst

DDSKS optager i 2019 i alt ca. 25 studerende på kandidatuddannelsen i scenekunst. De studerende optages på ét af uddannelsens fire programmer. Du kan godt søge ind på flere programmer:

  • Global Interactions (Odense)
  • Topography of Story (Aarhus)
  • Artistic Research and Performative Practices (København)
  • Conceptualizing, Creating, Collaborating (København)

 

Tidsfrister

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 23. april 2019, kl. 12.

Besked om afslag på optag eller indkaldelse til samtale: Fredag den 3. maj 2019.

Samtalerne finder sted i perioden 13. maj til 24. maj 2019.

Endelig udvælgelse: Primo juni 2019.

GEBYR
ADGANGSKRAV
ANSØGNING
SAMTALE
OPTAGELSESUDVALG
BEDØMMELSESKRITERIER
VENTELISTE
KLAGEVEJLEDNING