Ansøgningsvejledning kandidat i scenekunst

Det er ikke længere muligt at søge om optagelse på kandidatuddannelsen i Scenekunst. Der vil blive åbnet for næste optagelsesrunde i vinteren 2020.

vigtig meddelelse (15. april 2019)

Vi beklager at måtte meddele, at vi på grund af skolens aktuelle økomomiske situation kun kan uddybe to programmer i år, nemlig Conceptualizing, Creating, Collaborating og The Topography of Story. Dette betyder, at programmerne Global Interactions og Artistic Research and Performative Practices IKKE vil være åbne for ansøgninger i år. For at imødekomme de ansøgere, der ønskede at søge ind på de to aflyste programmer, udvider vi antallet af pladser til de øvrige programmer.

Kontakt venligst uddannelsesansvarlig Solveig Gade for spørgsmål og vejledning.

DDSKS optager i 2019 i alt op til 20 studerende på kandidatuddannelsen i scenekunst. De studerende optages på ét af uddannelsens to programmer. Du kan godt søge ind på begge programmer:

  • Topography of Story (Aarhus)
  • Conceptualizing, Creating, Collaborating (København)

Tidsfrister

Ansøgningsfrist: Onsdag den 1. maj 2019, kl. 12.

nb. Ansøgningen skal udformes på engelsk!

Samtaler med ansøgere til programmet Conceptualizing, Creating, Collaborating foregår i København den 17., 18., og 19. maj.

Samtaler med ansøgere til programmet Topography of Story foregår i Aarhus den 25. og 26. maj.

Endelig udvælgelse: Primo juni 2019.

GEBYR
ADGANGSKRAV
ANSØGNING
SAMTALE
OPTAGELSESUDVALG
BEDØMMELSESKRITERIER
VENTELISTE
KLAGEVEJLEDNING