Ansøgningsvejledning kandidat i scenekunst

Det er ikke længere muligt at søge om optagelse på kandidatuddannelsen i Scenekunst. Der vil blive åbnet for næste optagelsesrunde i vinteren 2020.

DDSKS optager i 2019 i alt op til 20 studerende på kandidatuddannelsen i scenekunst. De studerende optages på ét af uddannelsens to programmer. Du kan godt søge ind på begge programmer:

  • Topography of Story (Aarhus)
  • Conceptualizing, Creating, Collaborating (København)

Tidsfrister

Ansøgningsfrist: Onsdag den 1. maj 2019, kl. 12.

nb. Ansøgningen skal udformes på engelsk!

Samtaler med ansøgere til programmet Conceptualizing, Creating, Collaborating foregår i København den 17., 18., og 19. maj.

Samtaler med ansøgere til programmet Topography of Story foregår i Aarhus den 25. og 26. maj.

Endelig udvælgelse: Primo juni 2019.

GEBYR
ADGANGSKRAV
ANSØGNING
SAMTALE
OPTAGELSESUDVALG
BEDØMMELSESKRITERIER
VENTELISTE
KLAGEVEJLEDNING