PRAKTIK FOR STUDERENDE PÅ DDSKS

De studerende på Den Danske Scenekunstskoles uddannelser i skuespil, musical, dans og koreografi, iscenesættelse og scenekunstnerisk produktion har altid mulighed for at erstatte et eller flere undervisningsforløb med praktik, hvis praktikken lever op til de læringsmål, som fremgår af studieordningen for den pågældende periode.

Derudover har de studerende muligheder for praktikforløb på hver uddannelse. Se mulighederne for de specifikke uddannelser nedenfor.

Praktikaftale

Når den studerende har fundet et praktiksted, skal der indgås en skriftlig praktikaftale mellem den studerende, praktikstedet og den ansvarlige for uddannelsen eller linjen. Den Danske Scenekunstskoles skabelon for praktikaftaler kan downloades nederst på siden.

Aftalen indeholder information om de læringsmæssige og juridiske aspekter af praktikopholdet, som vil være relevante for de fleste praktikforløb. Aftalen kan tilpasses efter behov og både anvendes ved lønnede og ulønnede praktikophold.

Lønnet og ulønnet praktik

Den Danske Scenekunstskoles studerende kan både indgå aftaler om lønnet og ulønnet praktik. Hvis der er tale om lønnet praktik, skal der – ud over praktikaften – udarbejdes en særskilt lønaftale mellem den studerende og praktikstedet i overensstemmelse med gældende overenskomst. Den studerende skal afmelde sin SU i perioden.

Ved ulønnet praktik må praktikstedet yde den studerende en erkendelighed på op til 3.000 kr. pr. måned for påskønnelse af opholdet, uden at den studerende behøver at afmelde sin SU. Praktikstedet må både ved lønnet og ulønnet praktik refundere dokumenterede udgifter i relation til praktikopholdet som fx husleje, rejseudgifter og forsikringsudgifter, uden at det får konsekvenser for den studerendes SU.

PRAKTIK PÅ dDSKS FOR UDEFRAKOMMENDE STUDERENDE (DAns & koreografi)

Uddannelsen i dans og koreografi modtager sjældent praktikophold. Dette skyldes det høje niveau af undervisningen, som kræver kontinuitet og stor erfaring. Det er dog muligt at aftale et besøg på skolen. Her vil det være muligt at overvære nogle klasser samt møde de studerende og underviserne. Hvis det har interesse, er du velkommen til at skrive til underviser Malin Astner på maas@scenekunstskolen.dk.

Musical og skuespil
Iscenesættelse (scenografi, sceneinstruktion, lyd, lys og dramatisk skrivekunst)
Scenekunstnerisk produktion (ledelse og realisering)
Dans og koreografi