Om KUV

hvad er kunstnerisk udviklingsvirksomhed på den danske scenekunstskole?

På Den Danske Scenekunstskole anser vi kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) som en unik mulighed for at udvikle kunstnerisk praksis og erfaring. I vores øjne er KUV atelieret, kunst-laboratoriet, hvor kunstneren fordyber sig i et felt, en metode eller et materiale i en eksperimenterende kontekst, reflekterer over processen og formidler den nyskabte viden.

KUV er også muligheden for at synliggøre og fremhæve den professionelle kunstners faglighed samt de undersøgelser og eksperimenterende processer, der ligger til grund for ethvert scenekunstnerisk værk. Kunstnerens virke formidles oftest i midlertidige værker, forestillinger og lign., mens KUV tværtimod fritlægger de kunstneriske metoder og erkendelser i et blivende format til gavn for scenekunsten selv og for omverdenen.

I KUV er det derfor processen og eksperimentet, der er i fokus. Kunstneren får mulighed for at frigøre sig fra den scenekunstneriske produktion for en stund, og i stedet fordybe sig i den erkendelse og indsigt, der opstår i eller knytter sig til den kunstneriske skabelsesproces. Gennem den løbende refleksion opstår desuden en kollegial vidensdeling og dialog om den kunstneriske proces, som strækker sig ud over selve værket og den enkelte kunstner.

KUV på Den Danske Scenekunstskole er på den måde et undersøgelses-, refleksions- og udviklingsrum i og på tværs af fagmiljøer, som får betydning for videreudviklingen af scenekunstens fagområder nationalt og internationalt. 

Refleksionen i KUV foregår på højeste niveau og skal være af offentligt tilgængelig blivende karakter. Fra 2018 anvender Den Danske Scenekunstskole Research Catalogue, www.researchcatalogue.net, som primært udgivelsesformat både nationalt og internationalt.

Den Danske Scenekunstskole arbejder ud fra Kulturministeriets definition af kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV):

”Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet.”

Forskning