Sted
København
Odsherred
Stilling
uddannelsesleder EVU
Telefonnr.
+45 5188 3575

Baggrund

Kerstin Anderson har en baggrund som danser, pædagog og koreograf i Sverige, Danmark, Norge, Belgien og Frankrig (fra 1973-1991) og var i 1989 med til at grundlægge Dansens Hus i København, hvor hun også fungerede som administrator. Hun har siden uddannet sig som projektleder og merkonom i ledelse og samarbejde, virksomhedsøkonomi og organisation.  Hun har arbejdet som bestyrelsesmedlem i Dansk Skuespillerforbund og været medlem af scenekunstudvalget. Derudover har Kerstin været en aktiv del af Nordisk Ministerråds komite for scenekunst og ITI/Nordisk Teaterunion. 2015 blev Kerstin medlem af bestyrelsen for Odense Teater.

Ud over at fungere som leder af Efteruddannelsen ved Statens Teaterskole (ansat i 2003) var Kerstin fra 2008 til 2010 uddannelsesansvarlig for producentuddannelsen samme sted.

Kerstin Anderson tiltrådte som leder af det nye efter- og videreuddannelsesområde den 1. januar 2016, hvor efter- og videreuddannelsesaktiviteter på DDSKS Odsherred og DDSKS Efteruddannelsen København blev sammenlagt til ét fælles efter- og videreuddannelsesområde.

Arbejdsopgaver

  • Ledelsesansvar for DDSKS’ efter- og videreuddannelser og dets tilknyttede personale.
  • Ansvar for efter- og videreuddannelsernes kunstneriske og pædagogiske profil.
  • Udvikling af efter- og videreuddannelsernes kompetenceprofiler.
  • Hovedansvar for planlægning og gennemførelse af undervisning på efter- og videreuddannelsesområdet.
  • Budgetansvar for efter- og videreuddannelserne.
  • Medlem af DDSKS' ledelse.