Metoder til udvikling af et audiovisuelt værk

Metodeworkshop - fra idé til skabelsen af et stedspecifikt audiovisuelt helhedsværk

En intensiv 4-dages workshop i Odsherred med scenograf Lisbeth Burian, lyskunstner Åsa Frankenberg og lyddokumentarist Rikke Houd.

Workshoppen vil give praktisk indblik i den kunstneriske proces fra idé til skabelsen af et stedspecifikt audiovisuelt helhedsværk (gesamtkunstverk).

Workshoppen henvender sig til scenekunstnere, der ønsker at få indsigt i en tværkunstnerisk proces hen imod skabelsen af et værk, komponeret af lyd, lys og rum.

 

 

Perception og sansning

Workshoppen tilrettelægges som en fælles tværkunstnerisk undersøgelse omkring sansning og perception i processen med at skabe et værk. Hvad sker der når vi henter materiale et specifikt sted – i det vi kalder virkeligheden – for så at bearbejde det kunstnerisk og flytte det tilbage ud i verden igen? Hvordan arbejder vi bevidst med sansning og perception i denne proces?

Vi ser det vi ser, hører det vi hører. Eller gør vi?

Ifølge neurologien ser vi rent faktisk kun en lille del af det vi kigger på og de valg vi træffer sker ubevidst og rasende hurtigt og effektivt. Der er meget vi vælger fra. Vi perciperer verden på en bestemt måde og kalder det for virkeligheden – ikke fordi det er sådan verden er, men fordi vi er som vi er. Vi har hver især vores egen virkelighed fra hvilken vi udvikler et narrativ om verden - og det narrativ bekræfter eller modificerer vi undervejs. Perception er en aktiv proces, men meget af den sker ubevidst, ligesom vejrtrækningen. Men præcis som vi kan træne vores vejrtrækning kan vi træne vores perception og sanser - og vi kan arbejde med det bevidst i en kunstnerisk proces.

Metoder til udvikling af gesamtkunstværk (lyd, lys, rum)

Kursets tre undervisere præsenterer i løbet af workshoppen forskellige greb og metoder til at registrere et specifikt sted og indsamle, udvælge, destillere og komponere det materiale den proces tilvejebringer. Vi arbejder praktisk on location. Vi undersøger hvordan vi hver i sær kan aktivere vores oplevelse af virkeligheden og hvordan vi i fællesskab kan skabe illusioner, der skubber til og forstørrer sanseindtrykkene. Vi formidler og udvikler metoder og værktøjer med udgangspunkt i sansning og perception på tværs af kunstarter.

Baggrund

Lisbeth Burian, Åsa Frankenberg og Rikke Houd skabte i 2016 gesamtkunstværket Whiteout på baggrund af dokumentarisk materiale fra Østgrønland (forestillingen blev vist på Warehouse 9 i samarbejde med Husets Teater) og arbejder nu sammen på et stedspecifikt værk.

Kurset udbydes i samarbejde med Danske Scenografer. Medlemmer af forbundet betaler halv pris.   

Praktisk info om opholdet
Om Lisbeth Burian
Om Rikke Houd
Om Åsa Frankenberg

Samarbejdspartnere

Danske Scenografer

Dato
14. - 17. maj 2018
Målgruppe
For professionelle scenekunstnere interesseret i lys, lyd og rum
Antal deltagere
16
Pris i DKK
2.500,- DKK
Ansøgningsfrist
8. maj 2018
Sted
DDSKS Odsherred
Annebergparken 22
4500 Nykøbing Sjælland
Ekstra oplysninger
Prisen er inkl. fuld forplejning og overnatning i enkeltværelse med bad og toilet på gangen
Kursus ID
7209

Ansøg her

Vi modtager ikke længere ansøgninger