Lederkommunikation (OB1)

Modul 1: Lederkommunikation

På modulet får du lejlighed til at arbejde med din kommunikation som omdrejningspunkt for det gode lederskab. Du udfordres til at kritisk og refleksiv stillingtagen til dine tilgange, forståelser og værdier, og du får på den baggrund lejlighed til at arbejde analytisk med ledelseskommunikation.

Du arbejder med at forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer.

Internater

Nyt hold opstart, september 2019

Underviser

Jens Skou Olsen

 

Målgruppe
Diplom i kulturledelse - modul 1 - næste ansøgningsfrist 20. maj 2019
Pris i DKK
9.500,- DKK
Sted
Sted
DDSKS Odsherred
Annebergparken 22
4500 Nykøbing Sjælland
Kursus ID
x

Ansøg her

Læs mere om hvorledes du ansøger om optagelse på diplomuddannelsen:

https://ddsks.dk/da/ansoegningsvejledning-diplom