Læring og kompetenceudvikling (OB4)

Modul 4: Læring og kompetenceudvikling

Ledelse handler om at håndtere vanskeligheder på mange forskellige måder, og på modulet får du lejlighed til at arbejde med udvikling som et spørgsmål om læring. Vi arbejder med at afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter både organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling.

Modulet fokuserer på anvendelse af teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber, og på at sætte mål for individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse organisationens mål og kerneopgave ved at identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og -behov i forhold til organisationens opgaveløsning.

internater

23. - 24. februar 2019
8.-9. marts 2019

Skriftlig aflevering

25. marts 2019

Eksamen

9.-11. april 2019

Underviser

Poula Helth

Dato
23. februar - 11. April 2019
Målgruppe
Diplom i kulturledelse modul 4
Pris i DKK
9.500,- DKK
Sted
Sted
DDSKS Odsherred
Annebergparken 22
4500 Nykøbing Sjælland
Kursus ID
x

Ansøg her

Læs mere om hvorledes du ansøger om optagelse på diplomuddannelsen:

https://ddsks.dk/da/ansoegningsvejledning-diplom