Den Danske Scenekunstskoles KUV-udvalg består af:

 • Mads Thygesen (Rektor, Den Danske Scenekunstkunstskole)

 • Laura Louise Schultz (lektor ved teatervidenskab og performancestudier på Københavns universitet).

 • Kent Sjöström (Docent, Teaterhögskolan i Malmö, Konstnarliga Fakulteten, Lunds Universitet).

 • Rasmus Ölme (sekretær for udvalget, KUV-ansvarlig ved Den Danske Scenekunstskole)

Udvalgets er nedsat for perioden august 2017 til og med juni 2019.

Rektor kan udvide udvalget efter behov.

Udvalgets hovedopgave er at kvalitetssikre KUV-projekter og rådgive rektor ift. Scenekunstskolens KUV-strategi. Udvalget skal desuden følge KUV-projekterne og sørge for, at de enkelte projekter og initiativer er forbundet til Scenekunstskolens målsætninger og rammeaftale.

KUV-udvalgets opgave er at:

 • rådgive rektor om kunstnerisk udviklingsvirksomhed og/eller relevante forskningsaktiviteter i ind- og udland 

 • vurdere ansøgninger om midler til kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på baggrund heraf afgive en indstilling til rektor om fordelingen af Scenekunstskolens udviklingsmidler

 • Kvalitetssikre Scenekunstskolens KUV-aktiviteter ved dels at indgå som eksterne vejledere ved projektpræsentationer, men også at bidrage til udvikling af Scenekunstskolens KUV-kvalitetssikringsprocedure

 • At skærpe det internationale fokus ved at orientere rektor om KUV-initiativer og resultater internationalt, samt at udvide Scenekunstskolens internationale netværk

 • Udvikle Scenekunstskolens strategi for at sikre, at KUV er offentlig tilgængelig blivende viden

 • At deltage i skolens KUV-aktivitet f.eks. undersøgelsesvisninger, fremlæggelser, seminarer og foredrag

 • Tiltrække den bedste KUV-ekspertise og inspiration fra ind- og udland

Derudover kan udvalget, enten på eget initiativ eller efter anmodning, tage faglige emner eller udviklingsmæssige spørgsmål op. Derfor skal udvalget have mulighed for at holde sig godt orienteret om relevant national og international kunstnerisk udviklingsvirksomhed og kunstnerisk forskning. Som redskab kan udvalget afholde konferencer og/eller seminarer om særlige emner, der vedrører Scenekunstskolens udviklingsvirksomhed.