indsatsområder

INDSATSOMRÅDER

På Den Danske Scenekunstskole tror vi, at spændet mellem den selvstændige kunstner og den kollektive skabelsesproces åbner for nye undersøgelser og muligheder. Det individuelle projekt skaber afgrænset fagspecifik udvikling, hvor den kollektive proces sætter fagligheder i spil med hinanden for at udvikle tværgående felter og arbejdsmetoder.

På Den Danske Scenekunstskole inddeler vi derfor KUV i fire indsatsomåder, der hver især støtter den individuelle og kollektive vidensdannelse og -deling: KUV-projekt, KUV-laboratorium, KUV-modning og Kunstnerisk Udviklingsforum (KUF).

KUV-PROJEKT
KUV-LABORATORIUM
KUV-MODNING
KUNSTNERISK UDVIKLINGSFORUM