Kulturpolitik og virksomhedstrategi - finansiering og økonomistyring (Modul 4)

Den kreative producent skal kunne arbejde initiativrigt og aktivt med finansiering. Det kræver særligt indblik i kunst- og kulturpolitiske forhold og udviklingstendenser og ansvarlighed i forhold til organisationen og projektets bæredygtighed. Kulturlederen skal kunne anlægge et helhedsperspektiv og balancere finansiering med organisationsstrategiske målsætninger, kunstneriske projektstrategier, økonomistyring og forvaltning af rettigheder, og sikre evaluering og afrapportering.

Modulet introducerer de studerende til kunst- og kulturpolitiske forhold, finansiering og fundraising, og der arbejdes der med strategiske værktøjer til økonomisk ledelse og digitale økonomistyringsredskaber til budget og regnskab. Modulet fokuser på ansvarlig forvaltning af rettigheder og der arbejdes med helhedsorienterede og bæredygtige forretningsmodeller for scenekunstneriske organisationer og produktioner.

Modulets indhold organiseres under temaerne:

  • Politiske og strukturelle rammer
  • Kontrakter og aftaler
  • IP-ret, medieret og personalejura
  • Budgetter og økonomistyring
  • Strategi og ledelse af kreative og innovative processer
  • Organisation og kompleksitet
  • Arbejdsvilkår
  • Bæredygtige forretningsmodeller
  • Fundraising

 

Dato
04. marts - 14. juni 2021
Pris i DKK
18.500,- DKK
Kursus ID
x