Karakterkonstruktion - skrivekursus med Jokum Rohde

To-dages skrivekursus om at skabe karakterer

Kurset er fordelt på to dage med hver sin overskrift: Kongedramaet og Karakterens eksistentielle betingelser.

Kongedramaet

Vi angriber emnet historisk og fænomenologisk. I plenum gennemgår vi diverse fiktive karakterer fra fortællingens historie, helt fra de græske tragedier til nye fiktionskarakterer fra den kultur og kunst, der omgiver os nu. Således vil deltagerne arbejde med: Hvad fascinerer os ved karakterer, hvordan og hvorfor opstår deres karisma, og hvad er deres ærinde udi fx ondskab og/eller forandring af status quo?

Dette leder frem til den fænomenologiske tilgang og til mekanismerne i karakterkonstruktionen: Hvordan er karakterer skruet sammen mht. sprog, dialog, til beskrivelse og dramatisk vilje. I fællesskab undersøger vi nøje afstanden mellem dramatik (herunder tv, film, teater) og prosa for at stille skarpt på, hvorledes visse udvalgte karakterer møder os, hvordan vi møder dem - og hvordan de er konstruerede.

Karakterens eksistentielle betingelser

I denne del af kurset indgår elementer fra erkendelsesfilosofiens historie, idet vores opfattelse af bevidstheden, og mennesket, historisk har ændret sig med dertilhørende indvirkning på fiktionens behandling af bevidstheden. Kursusdeltagerne skal derfor arbejde med og diskutere menneskets daglige omgang og interaktion. Hvad er dialog? Hvad er menneskelig interaktion? Hvorledes perciperer vi andre mennesker? Hvorledes bruger vi dette i vores omgang med fiktionens karakterer?

Forberedelse

Som forberedelse til kurset skal deltagerne udvælge og mundtligt fremlægge den fiktive karakter, der har gjort størst indtryk. Fremlæggelsen skal være af ca. 10-12 minutters varighed og må gerne indeholde beskrivelse af karakteren samt analyse af de elementer i karakteren, der rammer netop dig. Det skal være en karakter taget fra fiktionen (om end fx den nye film om Churchill gerne må benyttes, så længe det er filmens Churchill, der præsenteres). Derudover vil der være en mindre skriveopgave mellem lørdag og søndag, som skal bruges i søndagens undervisning.

Dette kursus udbydes i samarbejde med Dansk Forfatterforening, der råder over halvdelen af pladserne.

 

Om Jokum Rohde
Dato
07. - 08. April 2018
Tidspunkt
11:00 - 16:00
Målgruppe
For scenekunstnere med interesse for at skrive dramatik
Antal deltagere
12
Pris i DKK
800,- DKK
Ansøgningsfrist
3. April 2018
Sted
Dansk Forfatterforening
Strandgade 6, st.
1401 København K
Kursus ID
7226

Ansøg her

Vi modtager ikke længere ansøgninger