Fremlæggelse: refleksion som værktøj i den skabende proces

Undervisere Janicke Branth og Susanne Hjelm Pedersen fokuserer i deres pædagogiske udviklingsvirksomhedsprojekt (PUV) på at inkludere en teater- og kunstreflektorisk dimension i de studerendes soloprojekter og derved kvalificere de studerende som procesorienterede og reflekterende kunstnere.
 
Gennem løbende refleksion og bevidstgørelse om egen poetik og dens relation til den æstetiske såvel som sociale omverden styrkes de studerendes evne til at træffe kvalificerede, selvstændige, kunstneriske valg i det praktiske arbejde. Projektet knytter sig specifikt til de studerendes solo-projekter på tredje år ved DDSKS Odense.

Fremlæggelsen er den afsluttende præsentation af projektets undersøgelsesfelt, arbejdsmetoder og resultater.
 
Refleksionspartner til fremlæggelsen er lektor i dramaturgi Janek Szatkowski, Aarhus Universitet.

Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op

Dato & sted
17. januar 2018
Klokken 13:00-15:00
Teori 1, DDSKS København
Per Knutzons Vej 5
1437 København K