fremlæggelse: fra teaterteknik til sceneteknologi

Linjeansvarlig for Realisering (Scenekunstnerisk produktion) Morten Riis Sørensen undersøger i dette KUV-projekt den scenetekniske udvikling fra barokteatret til nu med fokus på den gensidige påvirkning mellem kunstneriske tendenser og tekniske muligheder set i historisk perspektiv.

Som en del af sin undersøgelse har Morten Riis Sørensen bygget en kopi af en tordenmaskine fra barokteatret, og vil i sin fremlæggelse reflektere over, hvorvidt barokteatrets sanselighed kan kombineres med moderne afviklingsteknologi i en nyt kunstnerisk udtryk.

Fremlæggelsen er den afsluttende præsentation af projektets undersøgelsesfelt, arbejdsmetode og resultater.

Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op

Dato & sted
16. januar 2018
Kl. 13:00-15:00
P1, DDSKS København
Per Knutzons Vej 5
1437 København K