Etik, tænkning og eksistens

To inspirationsdage i selskab med filosof Malene Trock Hempler, digter Søren Ulrik Thomsen, filminstruktør Christina Rosendahl og fotograf Jan Grarup

Kurset er arrangeret af Den Danske Filmskoles Efteruddannelse. Vi udbyder kurset som en del af et nyt tværkunstnerisk samarbejde med en række kunstneriske fagforbund, foreninger, uddannelser og organisationer i Danmark. På denne måde får et større antal kunstnere adgang til flere af de bedste kurser, workshops og arrangementer samtidig med at der er mulighed for kunstnerisk udvikling- og veksling på tværs.

Samarbejdspartnerne er Billedkunstnernes Forbund, Dansk Forfatterforening, Den Danske Filmskole Efteruddannelsen, Tegnerne – Tegnerforbundet af 1919, Dansk Musikerforbund/Artlab, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Artist Forbund samt Forbundet Arkitekter og Designere.

Etik, tænkning og eksistens

Malene Trock Hempler taler om den danske offentlighed – udfordringer og muligheder. Om Identitet og tænkning – med referencer til Hannah Arendts ”Ondskabens banalitet” og Søren Kierkegaards ”Eksistenstænkning”.

Og så vil hun samtale med Søren Ulrik Thomsen om tilblivelse og skabelse i kunstnerisk virke, med Christina Rosendahl om at fortælle om vold. Og særligt det at fortælle derom i offentlighed, på film. Hvilke menneskelige og etiske overvejelser bliver uvægerligt en del af arbejdsprocessen.  Hvilke tanker er eksistentielt væsentlige, når mennesker udsættes for overgreb og dette skal omsættes i et kunstnerisk udtryk og med Jan Grarup om at se og få andre til at se. Om at tro på betydningen af vidnesbyrd. Om forholdet mellem skønhed og gru. Om etik.

Program

Lørdag d. 4. november
11.00 – 12.30 Filosof Malene Trock Hempler
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 16.00 Digter Søren Ulrik Thomsen

Søndag d. 5. november
10.00 – 12.30 Filminstruktør Christina Rosendahl
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 16.00 Fotograf Jan Grarup
Pris 495,- inkl. forplejning

Tilmelding sker via Den Danske Filmskoles Efteruddannelse på: http://efu.filmskolen.dk/kurser/etik-t%C3%A6nkning-og-eksistens

 

Dato
4. - 5. november 2017
Sted
Den Danske Filmskole
Theodor Christensens Plads 1
1437 København K
Kursus ID
7194