Afskedsreception for Ole Andersen

OLE ANDERSEN HOLDER AFSKEDSRECEPTION

KOM OG SIG PÅ GENSYN

Ved udgangen af dette skoleår stopper Ole Andersen som produktionsleder på Den Danske Scenekunstskole efter mange års tro tjeneste. Han går på velfortjent pension og skal nu til at dyrke alle sine andre interesser. Vi vil gerne sige ordentligt farvel til ham og inviterer derfor til en uformel sammenkomst onsdag d. 12. juni 2019 kl. 14.30 – stedet bliver alt efter vejret på skræddersalen eller ved kanalen.

Vi håber mange vil deltage og ser frem til en hyggelig eftermiddag. 

Ole frabeder sig udtrykkeligt taler og sange på dagen, og det beder vi jer om at respektere. 

Svar udbedes senest den 5. juni til ghoh@scenekunstskolen.dk

Dato & sted
12. juni 2019
Mødested: Skræddersalen, DDSKS København
Per Knutzons Vej 5
1437