Internationalisering

Gennem blandt andre EU's mobilitetsprogrammer har Den Danske Scenekunstskole mulighed for at tilbyde eksempelvis udvekslingsophold for både studerende og undervisere. Skolen indgår også herigennem i læringspartnerskaber om efter- og voksenuddannelse.

Erasmus+

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram for mobilitet og samarbejdsprojekter på tværs af Europa. De deltagende lande i programmet er alle EU's medlemslande + Norge, Island, Liechtenstein, Tyrkiet og Makedonien.
Gennem Erasmus+ programmet tilbyder Den Danske Scenekunstskole udvekslingsophold for studerende og undervisere på mange af de førende scenekunstskoler i Europa. Du kan finde mere information om Erasmus+ programmet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Erasmus University Charter

Alle videregående uddannelsesinstitutioner der gør brug af de ovenstående uddannelsesprogrammer skal have et Erasmus Charter For Higher Education (ECHE).

Nordplus

Nordplus understøtter samarbejder mellem scenekunstskoler i de nordiske og baltiske lande. Nordplus-programmerne kan anvendes til mobilitet for de fleste uddannelsesgrupper i de baltiske lande (Estland, Litauen, Letland) og de nordiske (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island) inklusiv Grønland, Færøerne og Ålandsøerne.