Om efter- og videreuddannelsen

efter- og videreuddannelse ddsks (Evu)


Efter- og videreuddannelse DDSKS (EVU) har til opgave at styrke efteruddannelsesområdet til gavn for scenekunstens professionelle samt at udvikle nye scenekunstneriske diplom- og masteruddannelser. 

Efteruddannelse 

EVU præsenterer et kursusudbud med stærk international forankring, der afspejler nye tendenser, metoder, forståelser og måder at arbejde på til gavn for den danske scenekunstbranche.

Hvert år udbydes en bred række hands-on-kurser, workshops og masterclasses, der opgraderer det danske scenekunstmiljø. Undervisningen bliver varetaget af førende danske og internationale scenekunstneriske kapaciteter.

EVU arbejder med at bygge bro mellem teori og praksis og udgør en særlig platform for tværfagligt samarbejde. 

DIPLOMUDDANNELSER

EVU arbejder også med udviklingen af kunstformidling og kulturledelse og udbyder to diplomuddannelser i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

EVU har til huse både på afdelingerne DDSKS Odsherred og DDSKS København.