Efter- & videreuddannelse

Formidling af kunst og kultur (OB2)

Formidling af kunst og kultur

Det er modulets formål at den studerende gennem praktiske og teoretiske indsigter arbejder med formidling af kunst og kultur i aktuel og relevant politiske kontekst, og at den studerende udvikler rammesætning og metodegreb til en tidssvarende kunst- og kulturformidlingspraksis. 

Du arbejder med at udvikle din egen kunst- og kulturformidling inden for én eller flere praksisrelaterede kunstneriske/kulturelle felter og med formidlingsmæssige greb som formidler af kunst og kultur for børn og unge.

Den studerende opnår følgende viden og færdigheder:

  • Kunst og kulturbegreber

  • Teorier og metoder til formidling af kunst og kultur

  • Relevante formidlingsmæssige greb historisk og aktuelt

  • Det kulturpolitiske og praktiske formidlingsfelt, der beskæftiger sig med børne- og ungekultur, herunder et kendskab til konkrete projekter

  • Kan vurdere, begrunde og anvende empiri og teori om formidling til børn og unge

  • Kan anvende elementære formidlingsmæssige greb som formidler af kunst og kultur for børn og unge

Internater

24. - 25. februar 2018

16. - 17. marts 2018

06. - 08. April 2018

Skriftlig aflevering

23. april 2018

Eksamen

7.-9. maj 2018

Dato
24. februar - 09. maj 2018
Målgruppe
Diplom i formidling af kultur og kultur for børn og unge
Pris i DKK
10.500,- DKK
Ansøgningsfrist
1. december 2017
Sted
Sted
DDSKS Odsherred
Annebergparken 22
4500 Nykøbing Sjælland
Kursus ID
x

Ansøg her

Læs mere om hvorledes du ansøger om optagelse på diplomuddannelsen:

https://ddsks.dk/da/ansoegningsvejledning-diplom