Diplomuddannelser

Diplomuddannelse

Diplomuddannelser er tilrettelagt som kompetencegivende deltidsuddannelser. 

Diplomuddannelsen i producentvirksomhed og kulturledelse

Målrettet nuværende og kommende producenter og ledere i scenekunstbranchen og tilstødende brancher.  Adgangskravet er minimum to års relevant erhvervserfaring samt en adgangsgivende uddannelse (kort, mellemlang eller lang kunstnerisk videregående uddannelse) eller tilsvarende erfaringer og kompetencer. Er du i tvivl, om du er berettiget til optag, kan du kontakte EVU. Uddannelsen udbydes på dansk.