Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur

Varighed
3 ÅR
Studieform
DELTIDSSTUDIE
ECTS
60
Uddannelsessted
ODSHERRED
Pris pr. modul
Se det enkelte modul
Næste ansøgningsfrist modul Ob2
15. marts 2018

Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge

På formidleruddannelsen får du viden og værktøjer til at udvikle og gennemføre egne kulturformidlingsprojekter, engagerende, professionelt og nytænkende. Du møder forskellige kunstneriske metoder og traditioner, og arbejdet på uddannelsen  tilgodeser dit eget valgte fokus og arbejdsområde. Vore studerende kommer forskellige steder fra - og arbejder med områder som museumsformidling, instrumentalundervisning, korarbejde og sammenspil, danskundervisning, eller med teater og dans, litteratur, historie, billedkunst, idræt, design og lignende.

De studerendes gennemfører kulturformidlingsprojekter i kulturinstitutioner, på skoleområdet eller i den sociale sektor. De organiseres som undersøgelser og projektarbejde, målrettet den enkeltes situation, arbejdsliv og udvikling.  

Du introduceres på uddannelsen til ny viden, og metoder til formidling af kunst og kutlrur. Uddannelsen introducerer på den ene side til formidling af kunstneriske udviklingsmetoder, og på den anden side til nye teoretiske forståelser af børn og unges kultur og dialogbaseret formidling.

Deltagerne på uddannelsen kommer fra kultursektoren og fra andre fagområder, fx uddannelsesområdet og den sociale sektor. Den er målrettet nuværende og kommende kunst- og kulturformidlere, der ønsker at engagere børn og unge i kunst og kultur, og deltagelsen har udgangspunkt i den enkeltes eget faglige område.

På uddannelsen møder du undervisere, der alle har specialiseret viden og erfaring på deres område, og du møder, og uddannelsen udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon

Ansøgningsvejledning

Se mere her

Uddannelsens form og tilrettelæggelse
Praktiske informationer