Efter- & videreuddannelse

Danseformidling

varighed
2 ÅR
studieform
FULDTIDSSTUDIE
ECTS
120
uddannelsessted
KØBENHAVN
antal studerende
5
optagelsesprøve
JA
ansøgningsfrist
PRIMO 2018
undervisningssprog
ENGELSK

Danseformidlingsuddannelsen er en toårig overbygningsuddannelse for professionelle, udøvende dansere og koreografer, som ønsker at forene kunstnerisk og pædagogisk praksis med henblik på at udvikle og gennemføre kunstneriske projekter, hvor deltagernes kropslige, sociale og kreativt skabende oplevelser er centrale.

uddannelsens indhold

Den Danske Scenekunstskole uddanner danseformidlere, som er kunstnerisk velfunderede og reflekterende. Den studerende udvikler i løbet af to år sin egen særegne praksis indenfor et selvdefineret interessefelt. Den studerendes praksisbaserede undersøgelser understøttes af et fagligt fundament i kreativ dans og pædagogik.

Studieforløbet veksler mellem undervisning og workshops under ledelse af undervisere, forskere og kunstnere fra ind- og udland, og perioder hvor den studerende varetager selvdefinerede undersøgelser indenfor feltet, herunder praktikperioder hvor den studerende planlægger og underviser danseforløb for specifikke målgrupper. Uddannelsen afsluttes med et større afgangsprojekt.

Samarbejde med studerende fra andre fagfelter og undervisning i entreprenørskab udruster den studerende til at varetage selvstændige projekter efter afsluttet uddannelse. Musikkens nære samspil med dansen og dens betydning som dansepædagogisk værktøj er også i fokus på uddannelsen, som til dels foregår i samarbejde med uddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans.

Der undervises primært på engelsk, men det er muligt at aflevere skriftlige opgaver på et skandinavisk sprog.

efter endt uddannelse

Formålet med uddannelsen er at give professionelle dansere kunstneriske, pædagogiske og praktiske kundskaber og færdigheder, så de kan lede skabende projekter med dans, for eksempel i skoler, fritidsorganisationer og andre kulturelle institutioner, samt skabe egne kunstneriske projekter hvor participation er et centralt element. Der er i øjeblikket efterspørgsel på dygtige danseformidlere, og jobmulighederne er gode. Som med de fleste andre kunstneriske uddannelser gælder det at danseformidlere typisk arbejder freelance, og engageres på projektbasis eller skaber egne projekter.

optagelse

Der optages op til syv studerende hvert andet år. Adgangsprøven består af en skriftlig ansøgning (prækvalifikation), samt en audition. Der kræves bestået grunduddannelse i dans svarende til BA niveau, samt minimum 2 års dokumenteret professionel erfaring. Næste optagelsesrunde finder sted i foråret 2018. Uddannelsen er kompetencegivende med 120 ECTS-point. Igennem hele studieforløbet forventes det at den studerende videreudvikler sine dansetekniske færdigheder ved at deltage i danseteknikundervisningen på skolen svarende til 10 ECTS. Den praktiske del af videreuddannelsen i dansepædagogik og formidling foregår som undervisning i skoler, institutioner og kulturelle platforme svarende til 30 ECTS-point.