Ralf Richardt Strøbech

Sted
København
Stilling
KUV-ansvarlig
Telefonnr.
+45 4172 2072

Baggrund

Ralf Richardt Strøbech er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og Københavns Universitet. Ralf har undervist i en række forskellige fag på DDSKS siden 2007, især inden for områderne formgivning af rum og objekter, koncept- og ideudvikling, dokumentations- og refleksionsformer samt kunstnerisk udviklingsarbejde. Ralf har undervist på mange af skolens uddannelser, men især på iscenesættelsesområdet. Fra 2012 har Ralf været en del af skolens ledergruppe.

Viden fra faglig praksis

Ved siden af undervisnings- og ledelsesopgaver på DDSKS har Ralf de sidste par år arbejdet med forskellige kunstneriske og designmæssige opgaver, f.eks:

EN SMUK LØGN

Et rum i udstillingen om Eckersberg på Statens Museum for Kunst
Visuel formidling/Rumlig iscenesættelse baseret på et maleri Eckersbergs
Statens Museum for Kunst, 2015

FAUST – EN STUMOPERA

Nyt værk baseret på operaen af Gounod og stumfilmen af Murnau
Iscenesættelse og rum
Copenhagen Summer Opera, 2014

NED MED VÅBNENE

Udstilling om 1. verdenskrig
Udstillingsdesign i samarbejde med Christina Back
Det Kongelige Bibliotek, 2014

kunstnerisk udviklingsvirksomhed

På DDSKS har Ralf udover at indgå i flere forskellige KUV-projekter som refleksionspartner arbejdet med to KUV-projekter, et projekt er igangværende og et er afsluttet:

ORLANDO/abstraktions-taxonomier

Forestilling og KUV-projekt baseret på Virginia Woolfs roman
Iscenesætter/instruktør på forestillingen
KUV-projektet omhandler forskellige stadier/niveauer af abstraktion og konkretisering i narrativer og figurtegning.
2011/2012

ALT DET ANDET OG ALLE DE ANDRE/kunstneriske undersøgelser af publikum

Installation/rum og KUV-projekt
Iscenesætter og formgiver
KUV-projektet kommer til at undersøge relevansbegrebet ud fra forskellige metodiske tilgange
Igangværende KUV-projekt, påbegyndt 2016.