Afgangsprojekt (Modul 6)

Modul 6

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet på diplomuddannelsen i producentvirksomhed og kulturledelse samler trådene fra de foregående fem moduler.

Du arbejder med udviklingen af et eget projekt, som du undersøger og analyserer på baggrund af de teorier og metoder, du er blevet præsenteret for på uddannelsen. Projektet skal reflektere aktuelle samfundsforhold og kulturpolitiske tendenser og dokumentere din kompetence til at udvikle, lede og styre kunstprojekter i praksis.

Der er to internater i forbindelse med modulet med introducerende oplæg og grupperefleksion. Herefter foregår undervisningen som vejledning i grupper eller individuelt.

Som afslutning på modulet og uddannelsen afleverer du en større skriftlig fremstilling baseret på uddannelsens indhold og læringsmålsbeskrivelse. Fremstillingen skal forsvares ved en mundtlig eksamen med ekstern censur.

Du tilmelder dig modulet ved at tilmelde dig den samlede diplomuddannelse. 

INTERNATER

Datoer kommer senere

AFLEVERING OG EKSAMEN

Datoer kommer senere

GENNEMGÅENDE UNDERVISERE:

Jens Skou Olsen og Anders Holst

OM DIPLOMUDDANNELSEN I PRODUCENTVIRKSOMHED OG KULTURLEDELSE

Diplomuddannelsen i producentvirksomhed og kulturledelse er en kompetencegivende uddannelse, der klæder dig på til at kunne varetage både ledelsesmæssige og administrative opgaver relateret til udviklingsprocesser, projekter og produktioner inden for kunst- og kulturområdet.

Uddannelsen har seks moduler (60 ECTS).  For hvert modul vil der være 2-4 internater à 2-3 dages varighed på Scenekunstskolens afdeling i Nykøbing Sjælland. Undervisnings- og arbejdsformerne på internaterne vil veksle mellem teoretiske oplæg, refleksion i grupper, metodeworkshops og individuelt arbejde. Der bliver lagt vægt på en praksisbaseret og anvendelsesorienteret tilgang, hvor du sætter dig selv i spil i forhold til de faglige input i undervisningen.

Læs mere om uddannelsen og hvordan du tilmelder dig her.

Dato
10. februar - 24. juni 2022
Pris i DKK
24.600,- DKK
Ekstra oplysninger
15 ECTS